Rozvoj dovedností manažerů a obchodních týmů

PŘÍNOSY
Rozvoj dovedností manažerů a obchodních týmů
 • zlepšení klíčových dovedností manažerů, které mají vliv na prodejní výsledky
 • zlepšená schopnost prodejního týmu realizovat prodejní strategii (produktová strategie, zákaznická strategie, cenová strategie...)
 • systematický rozvoj zvyšují konkurenceschopnost společnosti
 • podpora klíčových změnových projektů zlepšujících jejich implementaci
 • měřitelný výsledek investovaných prostředků
SLUŽBY
 • určení klíčových dovedností nutných pro realizaci zvolené prodejní strategie
 • audit aktuálního stavu dovedností na úrovni manažerských i obchodních týmů
 • návrhy rozvojových projektů pro manažerské a obchodní týmy
 • realizace tréninkových programů
 • koučování – podpora implementace
OBVYKLÁ FORMA SPOLUPRÁCE – DLOUHODOBÉ PROJEKTY KOMBINUJÍCÍ TYTO SLUŽBY
 • interaktivní tréninkové programy pro manažerské a obchodní týmy
 • koučování s manažery a obchodníky při implementaci nových dovedností
 • development centra měřící aktuální úroveň manažerských a obchodních dovedností