Poradenství v oblasti systémů řízení prodeje

PŘÍNOSY
Poradenství v oblasti systémů řízení prodeje
 • zhodnocení současné efektivity řízení prodeje
 • srovnání efektivity prodejní organizace s benchmarkem trhu
 • doplnění nebo změna systémů řízení nutných pro dosažení plánovaných prodejních cílů
 • využití ověřených postupů z úspěšných projektů v daném segmentu
 • optimalizace využití firemních zdrojů
 • zvýšení efektivity řízení obchodních týmů
 • zlepšení prodejních postupů při jednání se zákazníky
 • implementace obchodní strategie do reálného fungování prodejních týmů
 • naplnění prodejní strategie společnosti
SLUŽBY
 • audit prodejní organizace
 • návrh řešení a optimalizace systémů řízení prodejní organizace
 • projekt implementace změn na úrovni managementu i obchodních týmů
 • implementace SAM (sales activity managementu) při řízení prodeje
OBVYKLÁ FORMA SPOLUPRÁCE – DLOUHODOBÉ PROJEKTY KOMBINUJÍCÍ TYTO SLUŽBY
 • samostatnou analytickou činnost konzultantů společnosti
 • společné workshopy konzultantů s managementem při tvorbě systémů řízení
 • koučování manažerů a obchodních týmů při implementaci optimalizovaných systémů řízení a prodejních postupů společnosti