Outsourcing řízení prodeje a prodejních týmů

PŘÍNOSY
Outsourcing řízení prodeje a prodejních týmů
 • měřitelný výsledek investovaných prostředků
 • rychlé dosažení plánovaných prodejních výsledků
 • rychlé zavedení efektivních systémů řízení prodeje
 • efektivní využití externí manažerské kapacity a investovaných zdrojů
 • partnerská spolupráce na principu success fee
SLUŽBY
 • spolupráce na formulaci vhodné prodejní strategie
 • návrh změn existujících systémů řízení prodeje
 • implementace změn v systémech řízení do praxe
 • průběžné koučování manažerů obchodních týmů
 • řízení členů obchodních týmů
 • průběžné vyhodnocování plnění prodejní strategie
 • reporting plnění prodejních cílů v rámci projektu pro top management
OBVYKLÁ FORMA SPOLUPRÁCE – DLOUHODOBÉ PROJEKTY KOMBINUJÍCÍ TYTO SLUŽBY
 • úvodní audit aktuálního stavu prodejní organizace formou společných analytických workshopů za účasti konzultantů společnosti a vybraných manažerů ze strany klienta
 • prezentace změnového projektu top managementu společnosti ze strany zodpovědného konzultanta
 • spoluúčast konzultanta(ů) na klíčových aktivitách managementu při řízení prodejního týmu
 • přímá realizace klíčových aktivit při řízeních prodejních týmů ze strany konzultanta
 • reporting aktuálních KPI’s v rámci projektu