Krizový management

PŘÍNOSY
Krizový management
 • ochrana společnosti před úpadkem
 • minimalizace finančních škod v krizovém období
 • vytvoření podmínek pro následné dlouhodobé fungování
 • optimalizace podmínek spolupráce s dodavateli
 • restrukturalizace podmínek financování
 • optimalizace podmínek spolupráce s existujícími i potenciálními odběrateli
 • spolupráce na principu success fee
SLUŽBY
 • audit aktuálního stavu řízení společnosti
 • návrhy zlepšení pro klíčové oblasti řízení (nákup, prodej, financování) – krizový plán
 • implementace krizového plánu
OBVYKLÁ FORMA SPOLUPRÁCE – DLOUHODOBÉ PROJEKTY KOMBINUJÍCÍ TYTO SLUŽBY
 • úvodní audit aktuálního stavu formou společných analytických workshopů za účasti konzultantů společnosti a vybraných manažerů
 • prezentace krizového plánu top managementu společnosti (akcionářům) ze strany zodpovědného konzultanta nebo týmu konzultantů
 • přímá realizace aktivit při realizaci krizového plánu ze strany konzultanta nebo týmu konzultantů
 • reporting aktuálních KPI’s v rámci projektu