Performance Consulting

Zlepšení všech firemních procesů přímo ovlivňujících výsledky

  • Poradenství v oblasti systému řízení prodeje

  • Rozvoj dovedností manažerů a obchodních týmů

  • Outsourcing řízení prodeje
    a prodejních týmů

  • Krizový management

News

Nextum CZ navázalo spolupráci se zahraničním partnerem

Přínosy Performance consulting pro obchodní firmy

Výsledky projektu „Optimalizace řízení prodeje
v současné tržní situaci“